واییییییییییییی 

سلام بچه هاموزیک ویدئوجدیدعموآماده است اگه تونستم لینکشومیذارم که بریددانلودکنیدولی اگه نذاشتم خودتون بریددانلودکنید.حتماخیلی قشنگه.من هنوزخودم دانلودنکردم ولی ندیدمیگم قشنگه.


†ɢα'§ : اینومیدونم که میدونی
سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ 7:17 |- سارا -|

طراح سجاد تولز